Ceny pro osobnosti oboru získaly generální ředitelka firmy TONAK Lenka Urbánková Jarešová a tajemnice ČOKA Vlasta Mayerová

 

Osobnosti roku 2017 v textilním a obuvnickém průmyslu byly slavnostně vyhlášeny na přehlídkovém mole v pavilonu P. Tradiční ocenění uděluje odborný časopis Svět textilu a obuvi ve spolupráci s Veletrhy Brno, Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací (ČOKA).


Obě ceny jsou udělovány osobnostem za jejich dlouhodobou činnost v rámci konkrétního oboru a významný přínos pro danou branži. Cenu za textilní a oděvní výrobu a obchod v České republice za rok 2017 získala Ing. Lenka Urbánková Jarešová, která je předsedkyní představenstva a generální ředitelkou společnosti TONAK. Tradiční výrobce dámských a pánských pokrývek hlavy zaměstnává 580 osob a dosahuje přibližně půlmiliardových ročních tržeb, což z firmy TONAK dělá největší oděvní podnik v zemi. Lenka Urbánková Jarešová si pro cenu nemohla přijít osobně, proto ji v zastoupení převzal výkonný ředitel ATOK Jiří Česal, stylově s kloboukem z nové kolekce firmy TONAK na hlavě.

V oblasti obuvnického průmyslu a obchodu získala ocenění pro osobnost roku Dr. Vlasta Mayerová, dlouholetá tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace se sídlem ve Zlíně. Ve své pozici mj. řídí marketingové průzkumy a analýzy, všestranně podporuje členské firmy, zajišťuje účasti na veletrzích a výstavách a zastupuje sektor při jednáních s organizacemi státní správy. Cíleně se věnuje oblasti odborného školství, aktivně se účastní práce na standardech profesních kvalifikací a působí také jako vedoucí nebo oponentka diplomových prací. „Velmi mě těší, že cenu získala právě paní Vlasta Mayerová, kterou znám již 15 let jako jeden z hybných motorů České obuvnické a kožedělné asociace,“ řekla při předávání cen ředitelka veletrhů módy Gabriela Císařová. Připomněla její zásluhy o kvalitní osvětu v oblasti zdravého obouvání, a to jak mezi rodiči a ve školách, tak v prodejnách obuvi. „Doufám, že ve své práci bude nadále pokračovat, protože za ní jsou vidět velké výsledky,“ zdůraznila Gabriela Císařová.