Informace pro školy

 

Veletrhy módy STYL a KABO jsou od roku 2008 čistě kontraktační (B2B), tj. určené k uzavírání objednávek kolekcí na další sezony a jsou proto určeny pouze odborníkům, nikoliv široké veřejnosti. Jedině v této podobě totiž splňují svůj účel a mají úspěšný průběh.

Jsme si však vědomi toho, že v  odvětvích textilního, oděvního či kožedělného průmyslu (TOOK) studuje a dorůstá nová generace budoucích odborníků, kterým bychom přístup na veletrhy rádi umožnili.

Režim vstupu studentů jsme proto stanovili následovně:

  1. Přístup bude umožněn pouze těm středním školám, učilištím či vyšším odborným školám, jejichž studijní obory přímo souvisí s náplní veletrhu, tj. oborem TOOK. Jedná se například o obory krejčí, modelář, návrhář oděvů, oděvní technik, obuvník, apod.
  2. Veletrh je určen pouze pro studenty posledních ročníků výše uvedených středních škol či učilišť. V případě vyšších odborných škol je vstup možný pro všechny studenty.
  3. Jediný den pro vstup studentů je pondělí 18. 2. 2019 (provozní doba veletrhu je od 9,00 do 16,00 hodin).

Splňujete-li výše uvedené a máte zájem o návštěvu veletrhů, pak prosím kontaktujte paní Petru Rudinskou, telefon +420 5 4115 2642 (e-mail: prudinska@bvv.cz) s požadavkem na návštěvu veletrhu. Po dohodě obdržíte registrační formulář, kde uvedete název školy a jmenný seznam studentů.

Vstupné: Kč 80,-/ os.

V případě, že přijedete autobusem, pak prosím přijeďte k bráně č. 9. Zde budete dále navigováni na odstavné parkoviště. Poplatek za parkování autobusu je Kč 300,-/den.