Jak čerpat dotace z OPPIK v období 2014-2020

 

Ředitelka odboru regionálních kanceláří Czechinvestu Šárka Špoutilová dnes v Brně na odborném semináři prezentovala podnikatelům z oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu, jak mohou získat dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celková alokace pro programovací období 2014-2020 (4 prioritní osy, 25 programů) činí 4 905 milionů Euro.


V úvodu vystoupení představila Šárka Špoutilová základní rámec, který žadatel potřebuje znát pro získání dotace, v druhé části přinesla detailní přehled programů v rámci aktuální Výzvy I. Mimo jiné uvedla, že dotace nejsou pro každého a že žadatelé musejí splňovat určité podmínky, dané jak pravidly Evropské unie, tak českého ministerstva průmyslu a obchodu. U většiny programů jsou pro žadatele základní podmínkou dvě uzavřená, po sobě jdoucí zdaňovací období subjektů. Možnosti pro začínající podnikatele s maximální podnikatelskou historií tří let jsou omezené a nabízejí se pouze v některých programech, přímo zacílených a start-upy. Dotace není možné čerpat na území hlavního města Prahy, které má své dotační programy.

„Převážně se orientujeme na zpracovatelský průmysl, inovace a vývoj, IT a strategické služby a je tu možnost u některých programů podporovat i velkoobchod a maloobchod, ale to s výjimkami. Míra podpory záleží na velikosti podniků a na aktivitách, které podniky budou chtít zadotovat. V principu je základní dělení způsobilých výdajů 25 % (velký podnik), 35 % (střední podnik) a 45 % (malý podnik),“   uvedla mimo jiné Šárka Špoutilová s tím, že v programech jsou významně podporovány takové aktivity, jako je základní výzkum a inovace. Většina žádostí je dvoukolová (tzv. předběžná a plná žádost) a Czechinvest přijímá žádosti buď průběžně, nebo kolově, kdy nerozhoduje termín podání žádosti.

Ředitelka odboru se ve svém vystoupení dotkla celé řady praktických témat, jako jsou způsobilé výdaje, hodnocení projektů, žádosti o platbu i používání nového jednotného systému pro administraci projektů MS 2014, ve kterém jsou projekty ukládány. Díky tomuto systému jsou veškeré doklady evidovány v elektronické podobě a žadatel musí mít zřízen elektronický podpis. Šárka Špoutilová pak detailně  hovořila o programech Výzvy I. Jedná se o program APLIKACE, který se zabývá realizací průmyslového výzkumu a experimentální vývoje, program INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT, program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU, který podporuje spolupráci vysokých škol s podniky, program SPOLUPRÁCE – KLASTRY, určený minimálně pro 15 členů, z nichž alespoň jeden musí být zástupce znalostní organizace, program TECHNOLOGIE zacílený na mikropodniky a začínající podnikatele, kteří mohou využít dotaze na pořízení strojů, technologických zařízení a vybavení, program MARKETING, určený pro malé a střední podniky a usnadnění jejich přístupu na zahraniční trhy včetně účasti na veletrzích a výstavách, program NEMOVITOSTI, vhodný k rekonstrukci objektů a revitalizaci ploch pro podnikání, program ÚSPORY ENERGIE, související s modernizací a stavbou budov, a v neposlední řadě program ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY, zacílený na vývoj aplikací v oblasti komunikace, zábavy, provoz center a sdílených služeb a budování i modernizace datových center.

Na závěr upozornila Šárka Špoutilová na poslední, aktuálně vyhlášenou výzvu z OPPI (Operační program Podnikání a inovace) ROZVOJ, který je určen na pořízení výrobní technologie pro  modernizaci a zefektivnění výrobního procesu. Žádosti jsou přijímány do 15. září.

Datum: 23.8.2015 14:05:00