Cena Nadace Jana Pivečky 2013 bude předána při zahájení veletrhů STYL a KABO v Brně

 

Pan Jan Pivečka byl rodák ze Slavičína a mezinárodně uznávaný obuvnický expert. Vždy se však držel hesla: "Nikdy se nevzdávej". Byl to velkorysý mecenáš, chtěl, aby mladí lidé měli možnost vyniknout v "ševcovské profesi". Podporoval zejména mladé designéry obuvi, ale i další talentované mladé lidi. V lednu příštího roku tomu bude již 10 let, kdy životní cesta Jana Pivečky skončila zcela náhle a nečekaně. Pan Jan Pivečka zemřel ve věku 84 let, ale duší byl stále mladý a s neskutečným životním elánem.

Jan Pivečka po svém návratu do vlasti a na rodné Valašsko založil v roce 1996 Nadaci Jana Pivečky, která i v současné době pokračuje v aktivitách svého zakladatele započatých po listopadu 1989. Mezi tyto aktivity patří i pořádání soutěží pro mladé začínající designéry obuvi a kožené galanterie.

Do 7. ročníku soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky, která je organizována ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací ve Zlíně a s Veletrhy – Brno a.s., se přihlásilo celkem 41 studentů s celkovým počtem 86 výrobků ze 4 odborných škol v ČR. Konkrétně se jednalo o následující školy:

  • Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště
  • Střední průmyslová škola polytechnická – COOP, Zlín
  • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - ateliér designu obuvi
  • Západočeská univerzita v Plzni - Ústav umění a designu

Celý text tiskové informace si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.

Datum: 15.8.2013 15:56:00