Kde tlačí výrobce obuvi bota?

 

Technologie je základ, říká o výrobě obuvi mezinárodně uznávaný expert Michal Špaček. Na veletrhu KABO  přednášel o nových technologiích a materiálech, upozornil na časté chyby, s nimiž se setkává v obuvnických továrnách různých zemí, a představil zásady ekonomické a udržitelné výroby.

Obecným problémem společným mnoha zemím je podle Michala Špačka nedostatek technologicky vzdělaných odborníků a zároveň nedostatečná provázanost výrobních technologií s dalšími aspekty výroby od designu až po obchod. Obuvnickou výrobu dnes řídí převážně lidé vzdělaní v oblasti ekonomiky a marketingu, zatímco znalosti technologií jsou na ústupu. Právě opomíjení role technologa a ústup od dříve zažité praxe však způsobuje zbytečné ztráty. Michal Špaček si pro svou přednášku připravil řadu pomůcek a doplnil ji názornými ukázkami chyb ve výrobním procesu.

Jak dále zdůraznil, výrobu je dnes třeba podřizovat poptávce zákazníků, a to jak z pohledu tvarů, tak i ceny. Technolog proto musí do procesu výroby vstupovat daleko dříve, již ve fázi vývoje, který by měl respektovat konkrétní výrobní technologii a strojní vybavení firmy. Právě tak lze snížit jak dobu vývoje, tak jeho náklady. Praxe mnoha obuvnických firem je bohužel opačná, kdy vývoj řídí designér bez technologického vzdělání nevyužívající technologické standardy, což vede ke ztrátě času a zvyšuje náklady. Dalším bolavým místem je plánování výroby. Z důvodu nerozdělení objednávky do nejmenších možných jednotek se často zjistí chyba až příliš pozdě a až třetina výrobků obuvnických firem bývá vadných.

Ing. Michal Špaček v současné době pracuje pro International Shoe Competence Center v německém Pirmansensu, kde školí manažery obuvnických firem. Své bohaté zkušenosti využívá při kontrole výroby obuvi pro německé firmy v Číně, Indii a Pákistánu. Jak říká, obuvnictví je velmi krásný a složitý obor, který ovlivňuje zdraví i krásu a využívá širokou škálu znalostí od strojařiny až po psychologii. Za svůj přínos v oblasti průmyslového rozvoje, kdy pomáhá obyvatelům rozvojových zemí najít ta nejúspornější a nejefektivnější řešení  výroby kvalitní obuvi, převzal Michal Špaček na veletrhu KABO Cenu pro Osobnost roku 2014 v obuvnickém průmyslu.