Marta Fojtíková a Pavel Malčík se stali osobnostmi roku 2016

 

Při únorových veletrzích STYL a KABO vyhlašuje odborný časopis Svět textilu a obuvi Osobnosti roku v obuvnickém a textilním průmyslu. Šéfredaktor časopisu Michal Korol spolu se zástupci profesních asociací Vlastou Mayerovou (Česká obuvnická asociace) a Jiřím Česalem (Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu) v sobotu odtajnil jména osobností za rok 2016. Stali se jimi Marta Fojtíková a Pavel Malčík, kteří se osobně zúčastnili slavnostního předání ocenění na veletržním mole v pavilonu P.


Osobnost roku 2016 v obuvnickém průmyslu Marta Fojtíková spojila svůj profesní život se Svitem Zlín, kde původně pracovala v obuvnické výrobě a kde se také dlouhou dobu věnovala vzdělávání dospělých. Poté se jako ředitelka Střední školy odborně technické ve Zlíně osobně zasloužila o to, že po dvanáctileté pauze byl na denním studiu otevřen učební obor obuvník. Jako ředitelka školy se po celou dobu snažila udržet funkční a provozuschopnou obuvnickou dílnu pro praktickou výuku, zajistila akreditaci školy u Ministerstva průmyslu a obchodu z hlediska možnosti zajištění rekvalifikačních kurzů a kurzů pro ověřování praktických kvalifikací pro výrobce obuvi. Na škole organizovala také mezinárodní kurzy moderního obuvnictví.

Osobnost roku 2016 v textilním průmyslu Pavel Malčík se velkou měrou zasloužil o rozvoj tuzemského textilního zkušebnictví, uznávaného v České republice i v zahraničí. Od roku 1972 byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu vlnařském v Brně, kde se zabýval mimo jiné vývojem zkušebních metod a přístrojů, od roku 92 až dosud je ředitelem Textilního zkušebního ústavu v Brně. Ve svém oboru je uznávaným odborníkem a působí v řadě národních i mezinárodních organizací.

Datum: 19.2.2017 11:15:00