Nápadité modely představí studenti Střední školy umění a designu a VOŠ Brno

 

Svěží náhled na módu představí v DESIGN FORU v pavilonu P studenti oborů Design oděvu na Střední škole a Oděvní a textilní design na Vyšší odborné škole při Střední škole umění a designu a VOŠ Brno, p. o.

Návštěvníci se mohou těšit na patnáct modelů, které vytvořili studenti maturitního ročníku, mezi něž patří třeba Jan Smejkal, Johana Skálová nebo Sára Válková. Oděvy doplní atraktivní obrazy. Škola chce modely studentů upozornit na zajímavé obory, které mohou budoucí návrháři studovat.

Začít mohou oborem Design oděvu na Střední škole, který propojuje výuku krejčovských dovedností a kvalitního vzdělání. Studenti v jednotlivých ročnících reagují na zadaná témata, reflektují historické a sociální souvislosti v odívání a zároveň jsou motivováni k hledání vlastních inspiračních zdrojů a impulsů. Za čtyři roky mohou žáci předvést vysokou kvalitu a kreativitu svých prací na domácích i zahraničních soutěžích, výstavách a přehlídkách.

Na toto studium mohou zájemci navázat oborem Oděvní a textilní design na Vyšší odborné škole. Toto zaměření rozvíjí osobnost studentů v oblasti estetické a kulturní, a to i díky spolupráci školy s renomovanými externími odborníky.

V závěru studia žáci navrhují a realizují absolventskou práci na zadané oborové téma, kterou následně obhajují. Zároveň skládají zkoušku z cizího jazyka a odborných předmětů. Absolventi poté získávají titul DiS. – diplomovaný specialista.

Uchazeči se o obou oborech dozvědí více informací na www.ssudbrno.cz, nebo u vedoucích jednotlivých oborů – pro Střední školu je to ak. mal. Marcela Čapkovičová (capkovicova@ssudbrno.cz) a pro Vyšší odbornou školu Bc. Petr Kalouda (kalouda@ssudbrno.cz).