Nová značka „Komfortní obuv“ přijata do programu Česká kvalita

 

Komfort u obuvi je dosti problematické definovat, kvantifikovat či hodnotit, jelikož vychází často ze subjektivních pocitů uživatele. Existuje určitý rozpor mezi subjektivním dojmem a objektivně stanovenými vlastnostmi obuvi. Zdravotně nezávadná obuv je taková, která umožňuje udržet nohu v její přirozenosti bez následku deformace. To znamená, že obuv musí zajistit optimální držení chodidla, fyziologické funkce a přirozený odval nohy.

Obuv určitými faktory ovlivňuje nohu, například změnou rozložení zátěže, vlastnostmi podešve a stélek, výškou podpatku atd. Toto „ovlivnění“ může mít pozitivní, ale často i negativní dopady nejen na nohu, ale na celý pohybový aparát. Existují některé základní požadavky, které musí obuv splňovat, pokud nemá nohu poškozovat. Důležitý je tvar obuvi. Měl by být takový, aby poskytoval noze dostatek místa zejména v prstové části a tím se zabránilo deformitám.

Velmi časté deformity nohou u dospělé populace způsobené nošením tvarově nevhodné    obuvi, která je úzká v prstové části – přeložené prsty a vbočený palec (Hallux Valgus)

Od komfortní obuvi je potřeba očekávat více. Měla by nejen zabránit vzniku deformit, ale chránit nohu také před přetížením, napomáhat udržovat stabilitu a podporovat pružnost nohy v případě, kdy je to potřeba. Díky vhodné flexibilitě v prstové oblasti je chůze v takové obuvi přirozená a nepoškozuje nohu. Pomocí vhodné konstrukce „patní misky“ by měla být zase pata držena ve stabilním postavení.

Správná konstrukce patní části obuvi napomáhá stabilizaci chodidla a narovnání těla

Ideální obraz zdravotně nezávadné a komfortní obuvi lze definovat v několika slovech, avšak její výroba a realizace není lehký úkol. Komfortní obuv by tedy měla umožňovat zdravou, přirozenou a bezbolestnou chůzi, při které je podpořena plná funkčnost nohy a neprojevují se negativní pocity. To je založeno zejména na následujících parametrech: dostatečná délka obuvi a nadměrek, dostatečná šířka obuvi, správné držení paty obuví, nízká hmotnost obuvi, měkký svršek a malý vliv na přirozený pohyb nohy. Obuv by měla být vyrobena z osvědčených a zdravotně nezávadných materiálů a zajišťovat i optimální teplotně vlhkostní komfort. Samozřejmostí je, že obuv musí být kvalitní a plnit požadavky norem na správnou konstrukci.

Z průzkumu, který Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) realizovala mezi spotřebiteli, jednoznačně vyplynulo, že čeští zákazníci chtějí nosit kvalitní obuv a dali by v 80% případů přednost garantovanému nákupu „kvalitní a komfortní obuvi“. Zákazníci nejčastěji očekávají, že tuto obuv naleznou v klasických kamenných maloobchodech s obuví (97%).

Vyhodnocení dotazníků pro zákazníky: Co znamená komfortní obuv?

Jak má ale spotřebitel poznat, že je obuv kvalitní a komfortní, že nepoškozuje nohu, že je pohodlná při chůzi a že splňuje všechny stanovené požadavky?  Protože se velmi osvědčil systém nadstandardního hodnocení u dětské obuvi, rozhodla se ČOKA zavést obdobný systém i u obuvi pro dospělou populaci. Navíc jsou aplikovány i zkoušky nošením.

Od ledna letošního roku tedy mají firmy možnost nechat si obuv nadstandardně hodnotit a získat značku „Komfortní obuv“. Pro novou dobrovolnou certifikaci byla vytvořena také nová značka, která je zapsaná jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Při prodeji koncovým spotřebitelům pak bude certifikovaná obuv touto ochrannou známkou označena.

Významným počinem bylo přijetí značky „Komfortní obuv“ do Programu „Česká kvalita" v červenci 2016. Smyslem nové značky je poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika, s vysokou odolností a dlouhou životností, se správným označením velikosti a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů. Přijetím do Programu Česká kvalita dokládá tato nová značka, že splnila nejpřísnější kritéria pro nezávislost a objektivitu a že je možné se na její vypovídací hodnotu plně spolehnout.

Ukázky z kolekce obuvi firmy Flexiko CZ s.r.o., která získá certifikát při veletrhu KABO II v Brně a oprávnění používat značky „Komfortní obuv“ a „Česká kvalita“

Podmínky pro hodnocení a udělení nové značky „Komfortní obuv“ pro dospělou populaci Vám rádi sdělíme na adrese:

Česká obuvnická a kožedělná asociace
Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín
e-mail: coka@coka.cz  nebo info@coka.cz, www.coka.cz

Autor článku:
PhDr. Vlasta Mayerová
Tajemnice
Česká obuvnická a kožedělná asociace