NOVÉ ZNAČKY ČESKÉ KVALITY BUDOU SLAVNOSTNĚ PŘEDÁNY NA VELETRZÍCH STYL A KABO

 

Při příležitosti 42. ročníku Mezinárodního veletrhu módy STYL a Mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO srpen 2013 budou předány nové certifikáty „Česká kvalita“. Konkrétně budou nově uděleny značky „Žirafa – zdravotně nezávadná dětská obuv“ a také symbol kvality pro textilní výrobky „QZ – zaručená kvalita“. Slavnostní předávání certifikátů proběhne dne 19.8.2013 v 15.00 hod. v pavilonu F v prostorách KABO baru.

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je garantem značky „Žirafa – zdravotně nezávadná obuv“, která se předává právě při veletrhu KABO. Značka „žirafy“ je kvalitní a zdravotně nezávadné dětské obuvi propůjčována od roku 1997. Je to již 16 let, kdy tato značka „spatřila světlo světa“. Značka „Žirafa“ si získala za tuto dobu velkou důvěru u spotřebitelů a neustále posiluje svou pozici na českém trhu.

Hodnocení dětské obuvi se provádí v Komisi zdravotně nezávadného obouvání a v nezávislé zkušebně podle stanovené technické specifikace. Značka „Žirafy“ je obuvnickým firmám propůjčována na dětskou obuv pouze tehdy, pokud je obuv tzv. „dobrovolně certifikována“. U obuvi se provádějí jednak hygienické atesty použitých materiálů, dále je obuv podrobena hodnocení z hlediska svého střihu a kvality konfekčního provedení. Hodnocení zdravotně nezávadné konstrukce provádí vždy lékař-ortoped. Testovány jsou nejen kvalitativní parametry obuvi, ale je hodnocena také bezpečnost obuvi při používání. Tzn., že na obuvi nesmí být např. žádné ostré ozdoby nebo přezky, o které by se dítě mohlo poranit. Posuzováno je rovněž zajištění stálé kvality ve výrobě. Značka „Žirafy“ je tedy jasným signálem pro rodiče dětí, že obuv je zdravotně nezávadná a bezpečná. Značka „Žirafy“ byla do vládního programu „Česká kvalita“, který propaguje a podporuje kvalitní výrobky a služby a je součástí Národní politiky kvality, přijata jako jedna z prvních značek v roce 2003.

V pondělí 19.8.2013 budou předána nová ocenění firmám, které se zabývají nadstandardní kvalitou dětské obuvi a tuto si nechávají ověřit v systému tzv. dobrovolné certifikace. Péče o nadstandardní kvalitu je prostoupena vždy celou firemní filozofií.

Celý text tiskové informace si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.

Datum: 15.8.2013 15:56:00