Odborný prodej obuvi klíčem k úspěchu

 

Přestože jsou kvalifikovaní zaměstnanci základním předpokladem ke spokojenosti zákazníků a tím i k vyššímu zisku, v mnoha obchodech s obuví stále chybějí.  Česká obuvnická a kožedělná asociace spolu s Českou podiatrickou společností proto u příležitosti veletrhu KABO  uspořádaly školení „Jak odborně prodávat obuv“.

Podle přednášejících je třeba, aby zaměstnanci měli jak technické a odborné znalosti o zboží, které prodávají, tak ovládali tzv. měkké prodejní dovednosti. Pro úspěch jsou důležité pozitivní ladění, sebevědomí a nadšení, které se přenášejí na zákazníky. Samozřejmostí by měla být důkladná znalost zboží a také správných prodejních technik. Například lepší než ptát se, jakou obuv zákazník potřebuje, je k jakému účelu by měla sloužit. Navržený vzor je dobré nejprve podat zákazníkovi do ruky, aby se obuv dostala do jeho zorného úhlu, naopak odmítnutý vzor by z jeho zorného pole měl co nejrychleji zmizet.

Klíčovou odbornou znalostí prodejce obuvi je správné měření nohou a schopnost poradit zákazníkovi s výběrem obuvi odpovídající jak délce, tak šířce jeho chodidla. Problémy mají zejména zákazníci s deformacemi nohou, případně nemocní cukrovkou, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči. „Odborné znalosti personálu jsou dnes důležité i z pohledu žalob, které hrozí, pokud z důvodu nevhodně zvolené a chybně doporučené obuvi dojde k poškození zdravotního stavu nohou,“ varoval podiatr Vladimír Holoubek, který posluchače seznámil s nejčastějšími vadami nohou a možnostmi jejich korekce. Nošením nevhodné, zejména příliš těsné a krátké obuvi nejvíce trpí prsty u nohou. Důsledkem bývají deformity jako vbočený palec, vybočený malík, kladívkové či drápovité prsty. Trvalým tlakem obuvi v místech, kde je kost kryta pouze kůží, dochází ke vzniku kostních výrůstků, zdvojených pat a ostruh.

Školení seznámilo také s novinkami v legislativě, se základy anatomie nohou a odborného posouzení padnutí obuvi, součástí byla rovněž ukázka základního podiatrického vyšetření. Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) seznámila s relativně novou možností e-learningového vzdělávání, které je nejen efektivní a časově méně náročné, ale zároveň zajišťuje udržitelnost vzdělávacích aktivit. ČOKA nabízí vzdělávací okruhy jako obuvnické technologie, anatomie a fyziologie nohy, obuv a obsluha zákazníka, legislativní rámec prodeje nebo nauka o materiálech používaných pro výrobu obuvi a kožené galanterie.

Datum: 25.8.2014 16:11:00