Reklamacím lze předcházet lepším značením

 

Panelovou diskusi odborné veřejnosti na téma „Poučený spotřebitel aneb eliminujte zbytečné reklamace“ na veletrhu STYL uspořádal Textilní zkušební ústav. Součástí byla také prezentace věnovaná šetrné formě údržby textilních výrobků Clevercare.

Reklamační řízení může být při současné legislativě poměrně komplikovanou a zdlouhavou záležitostí, které je v každém případě lépe se vyhnout. Textilní a zkušební ústav (TZÚ) proto přichází s iniciativou dodatečného značení oděvů podle zamýšleného účelu použití. „Jedná se o oborovou specifikaci s názvem Vrchní oděvy – Kategorizace z hlediska používání. Tato informace na výrobku je klíčová pro správné užívání výrobku a měla by zamezit případným reklamacím z důvodu nevhodného používání,“ vysvětlil ředitel TZU Pavel Malčík.

Návrh předpokládá rozdělení oděvů do tří kategorií podle účelu použití, a to reprezentace, business a ekonomika. Reprezentační oděv určený pro slavnostní příležitosti by měl být označen písmenem R. Tímto značením obchodník informuje spotřebitele, že jde o oděv s vysokou módností a výjimečným vzhledem, často s méně pevným a jemným povrchem, který je choulostivý vůči oděru, a rozhodně není určen pro každodenní nošení. Příkladem je vlněný oblek, který po pravidelném nošení do práce a cestování autem do půl roku končí jako předmět reklamace. Oděvy označené písmenem B jako business jsou vhodné i pro každodenní užití, důraz je u nich kladen na pohodlí, vzhled a ustálené charakteristiky barevnosti a střihu. Spotřebitel by měl být informován o vhodné údržbě a zacházení, které sice není tak náročné jako u reprezentačních oděvů, ale přesto zde hrozí poškození. Například oblek z materiálu s vyšším obsahem přírodních vláken by měl být po dvou nošeních vyvěšen. Třetí kategorií jsou ekonomické oděvy vhodné například do práce, na nákupy nebo méně náročné vycházky. Označení písmenem E je synonymem pro pohodlné nošení, univerzálnost použití a přiměřenou životnost. Šijí se z materiálů s doporučenými hodnotami mechanických vlastností, stálobarevných a s rozměrovou stálostí po údržbě, která počítá i s vyšším znečištěním. Jak vysvětlil Pavel Malčík, cílem iniciativy je vytvořit další systém osvěty vůči spotřebitelům, který by sloužil jako prevence reklamací. Důkladný technický popis výrobků se podle něj  osvědčil například pro oblast outdoorového oblečení.

O novince v symbolech pro značení údržby informovala prezentace Ladislavy Zaklové zastupující sdružení Sotex a Ginetex. Symbol zelené údržby Clevercare vznikl před třemi lety v rámci environmentálního tažení z iniciativy některých skandinávských výrobců. Aktivita Clevercare je zaměřena na spotřebitele a nabádá je k ekonomicky a ekologicky výhodnější variantě údržby textilu v domácnostech. Konkrétně jde zejména o snížení teploty praní, použití přiměřeného množství pracího prostředku, praní pouze prádla, které to skutečně potřebuje, a důslednější plnění pračky. Jak uvedla L. Zaklová, podle mezinárodního průzkumu se užívání podílí na celkovém zatížení klimatu souvisejícím s textilními výrobky přibližně 36 procenty a právě tuto zátěž chce kampaň Clevercare snížit. Více informací o možnostech, jak se do ní zapojit, získají výrobci na clevercare.info.