Spotřebitelské smlouvy a nekalé obchodní praktiky podle nového Občanského zákoníku z pohledu ČOI

 

Téma semináře, který na veletrzích módy STYL a KABO uspořádala Česká obuvnická a kožedělná asociace, dokázalo zaplnit celý přednáškový sál.  Zdeněk Krul, vrchní rada České obchodní inspekce, vysvětloval zásadní dopady na kupní a spotřebitelské smlouvy, vyplývající z novely Občanského zákoníku, která vstoupila v platnost od 1. ledna letošního roku. Objasňoval také nové pojmy a povinnosti prodejců vůči zákazníkům. Tajemnice ČOKA Vlasta Mayerová pak pozvala přítomné na jednodenní odborné semináře, které se budou zabývat reklamačními řízeními.

Seminář byl určen zejména pro maloobchodní prodejce obuvi, kožené galanterie, oděvů a textilu, ale i další odborníky z uvedených oborů. Hned v úvodu Zdeněk Krul doporučil přítomným portál státní správy www.portal.gov.cz, na kterém je možné zdarma a snadno ověřovat platná znění zákonů. Poté se věnoval tématu nekalých obchodních praktik a uváděl celou řadu příkladů z praxe, například kdy je nepřesná informace použitá v reklamě či na internetu považovaná za nekalou praktiku (pokud spotřebitel učiní obchodní rozhodnutí na základě nepřesných informací), jak nový Obchodní zákoník definuje spotřebitele (každý občan, který si jako fyzická osoba nakupuje zboží nebo službu pro svoji osobní spotřebu), co je považováno za agresivní klamavé praktiky, například u podomního prodeje či předváděcích akcích, zda prodejce musí přizpůsobit svůj výklad, například v případě duševně omezených předpokladů zákazníka apod. Na programu semináře byla celá řada témat, týkajících se základní informační povinnosti prodávajících směrem ke konečným spotřebitelům, i nových pojmů, jakou jsou odpovědnost prodávajícího z vadného plnění, dále vydávání potvrzení, náležitosti reklamačních dokladů a další. „Prodejci mají velkou zodpovědnost vůči zákazníkovi, jaké informace mu poskytují,“ podotkl dnes Zdeněk Krul. Také připomněl, že právní vztahy, vycházející ze smluv, které byly uzavřeny do konce loňského roku, se řídí původními předpisy.

Tajemnice ČOKA Vlasta Mayerová upozornila jednodenní odborná školení, která bude asociace od března do května pořádat v Praze a Brně. První se týká Novely Občanského zákoníku a jejích dopadů na reklamační řízení v roce 2014, druhé reklamačního řízení z pohledu soudního znalce pro obory obuv – kožená galanterie. Na školení bude také možné zakoupit nové reklamační řády s komentářem platné od 1. ledna 2014.