Sympozium se zaměří na zdravou nohu i obuv

 

Lékaři, podiatři, výrobci a prodejci obuvi či stélek i další odborníci přijedou 22. srpna na brněnské výstaviště, kde se koná II. mezinárodní podiatrické sympozium. To nese podtitul Zdravá noha a zdravá obuv a připravila ho Česká obuvnická a kožedělná asociace ve spolupráci s Českou podiatrickou společností. „Jsem velmi ráda, že se letos podařilo tuto akci zorganizovat při veletrhu KABO,“ řekla ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová.

Sympozium je rozděleno na dvě části. První blok se zaměřuje zejména na dětskou nohu. Věnuje se například zásadám konstrukce zdravotně nezávadné obuvi pro děti, ale také obouvání dětí s vadami nohou a účinků ortopedických stélek. „V druhém bloku se posluchači seznámí s tématem péče o nohy pacientů s diabetem a zásadám jejich obouvání,“ informovala Mayerová. Doplnila, že se na akci představí i mezinárodní projekt, který má za cíl zvýšit povědomí a znalosti o specifikách diabetické nohy a důležité roli obuvi při prevenci vzniku ulcerací a dalších nežádoucích příhod na nohách diabetiků.

Podle ředitelky asociace je sympozium přínosné v tom, že zvýší znalosti prodejců i výrobců. „S prevencí deformit je totiž nutné začít už odmala tím, že budeme populaci obouvat správně a zdravě do kvalitní obuvi,“ myslí si.

Vstup na sympozium, které se koná v sále P1 v pavilonu P, je zdarma. Kvůli kapacitě je však nutné se předem registrovat na e-mailu coka@coka.cz. Účastníci obdrží certifikát o absolvování sympozia.

Program sympozia:

9.30–10.00 – prezence

10.00–11.20 – I. blok
Zahájení
MUDr. Marie Součková – Česká podiatrická společnost
MUDr. Michal Matějíček, CSc. – Česká obuvnická a kožedělné asociace

Zajištění správného vývoje nohy dítěte
MUDr. Marie Součková – primářka Lékařského podiatrického centra, Praha, CZ

Požadavky na dětskou obuv z pohledu ortopeda
MUDr. Michal Matějíček, CSc. – viceprezident České obuvnické a kožedělné asociace
MUDr. Michal Matějíček, Ortopedie – protetika s.r.o., Praha, CZ

Dokonalý fitting dětské obuvi díky systému WMS
Peter Body, Torumia s.r.o., Brno, CZ

Jak správně obouvat děti s jednoduchými ortopedickými vadami, prevence vzniku vad
nohou
Ing. Jana Knápková, Středisko ortopedicko-protetické pomoci Protetika Bratislava a.s., SK

Hodnocení účinku ortopedických vložek na plantární tlak nohou In-Shoe měřicím
systémem. Případová studie
Ing. Milan Borský, Protechig B, Zlín, CZ

Diskuze k předneseným referátům a zodpovězení dotazů

11.20–11.35 – přestávka

11.35–13.00 – II. blok
Novinky v péči o nohy diabetiků
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL. M - prezident České podiatrické společnosti
Fakultní nemocnice Ostrava Interní a kardiologická klinika, Lékařská Fakulta OU
Diabetologická a podiatrická ambulance, MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., Ostrava, CZ

Péče o nohy diabetiků a odborná pedikúra
Jana Výmolová, Diabetologická a podiatrická ambulance, MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.,
Ostrava, CZ

Podiatrické poradny a péče o nohy pacientů v Německu
Mgr. Hana Hetzler, Medical Point s.r.o., Zlín, CZ
DiaSHOE – projekt digitálního vzdělávání pro kontrolu diabetické nohy
PhDr. Vlasta Mayerová, Jana Bobálová, Ing. Marcela Melichárková: Česká obuvnická a
kožedělná asociace, Zlín, CZ

Diskuze k předneseným referátům a zodpovězení dotazů

Závěr sympozia