Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2017

Na základě výsledků za rok 2017 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 55,3 mld. Kč. Z toho 47,7 mld. Kč v textilním sektoru a 7,5 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 2,8 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 3,1 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 0,8 %.

 

Na základě výsledků za rok 2017 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 55,3 mld. Kč. Z toho 47,7 mld. Kč v textilním sektoru a 7,5 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 2,8 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 3,1 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 0,8 %.

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci roku 2017 v TOP úrovně 33,5 tis. zaměstnaných osob, což představuje růst o 0,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala nárůst na 22,4 tis. zaměstnaných osob, to je o 0,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl naopak zaznamenal pokles počtu zaměstnaných osob na 11,1 tis., což je o 0,5 % méně než ve stejném období předchozího roku.