Nové certifikáty „Česká kvalita“, „Žirafa“ a „Komfortní obuv“ na veletrhu KABO II 2017

Novinkou na dvou posledních bězích veletrhu KABO bylo, že byla kromě značky kvality pro dětskou obuv „Žirafa – zdravotně nezávadná obuv“ předána značka kvality obuvi pro dospělou populaci „Komfortní obuv“. Zprůzkumu, který Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) realizovala mezi spotřebiteli, jednoznačně vyplynulo, že čeští zákazníci chtějí nosit kvalitní obuv a dali by v 80% případů přednost garantovanému nákupu „kvalitní a komfortní obuvi“.

 

Novinkou na dvou posledních bězích veletrhu KABO bylo, že byla kromě značky kvality pro dětskou obuv „Žirafa – zdravotně nezávadná obuv“ předána značka kvality obuvi pro dospělou populaci „Komfortní obuv“. Zprůzkumu, který Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) realizovala mezi spotřebiteli, jednoznačně vyplynulo, že čeští zákazníci chtějí nosit kvalitní obuv a dali by v 80% případů přednost garantovanému nákupu „kvalitní a komfortní obuvi“. Zákazníci nejčastěji očekávají, že tuto obuv naleznou vklasických kamenných maloobchodech sobuví (97%).Aby i dospělý spotřebitel poznal, že je obuv kvalitní a komfortní, že nepoškozuje nohu, že jepohodlná při chůzi a že splňuje všechny stanovené požadavky, byl vytvořen systém nadstandardního hodnocení. Firmy tedy mají již druhým rokemmožnost nechat si obuv nadstandardně hodnotit a získat novou značku „Komfortní obuv“.Pro novou dobrovolnou certifikaci byla vytvořena také nová grafická značka a tatoje zapsaná jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví vPraze. Při prodeji koncovým spotřebitelům je pak certifikovaná obuv touto ochrannou známkou označena.

Významné pak bylo přijetí značky „Komfortní obuv“ do Programu „Česká kvalita" v červenci 2016. Smyslem nové značky je poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika, s vysokou odolností a dlouhou životností, se správným označením velikosti a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů. Přijetím do Programu Česká kvalita dokládá také značka „Komfortní obuv“, že splnila nejpřísnější kritéria pro nezávislost a objektivitu a že je možné se na její vypovídací hodnotu plně spolehnout. Nová značka si postupně získává oblibu u spotřebitelů a mezi firmami roste zájem o její udělení. Při veletrhu KABO II 2017 bude nová značka udělena další firmě a to na segment pracovní a trekové obuvi.

ČOKA je také garantem známé značky „Žirafa – zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“. Tato značka, resp. nové certifikáty značky se již tradičně předávají při veletrhu KABO. Značka „žirafy“ je kvalitní a zdravotně nezávadné dětské obuvi propůjčována od roku 1997. Letos je to tedy již 20 let a za tuto dobu si získala velkou důvěru u spotřebitelů. Spotřebitelé jsou si stále více vědomi i rizika poškození dětských nohou, pokud nakupují nekvalitní či zdravotně závadnou dětskou obuv.

Na veletrhu KABO II 2017 budou předána nová ocenění firmám, kterým není kvalita lhostejná, které se soustavně zabývají nadstandardní kvalitou obuvi jak pro děti, tak i pro dospělé a tuto si nechávají ověřit v systému tzv. nadstandardního hodnocení a dobrovolné 2 certifikace. Certifikáty firmám předají Miroslav Bísek – prezident České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) a Ing. Jan Taraba – ředitel Národního střediska podpory kvality.

Oprávnění používat značky „Žirafa“ a „Česká kvalita“ a nové certifikáty získají od minulého veletrhu KABO firmy Boty Beda s.r.o, Pegres obuv s.r.o. a novou značku „Komfortní obuv“ a „Česká kvalita“ získá firma Z-Style CZ a.s.

Z-Style CZ a.s., Zlín

Výrobek: Pracovní a treková obuv s podešví Spartacus
Vzory z kolekce Prim a Tactical

Společnost Z-Style CZ a.s. navazuje na dlouholetou zlínskou obuvnickou tradici. Náplní jejích podnikatelských aktivit je nejen vývoj a distribuce pracovní a bezpečnostní obuvi, ale rovněž poskytování komplexních služeb odborného poradenství v oblasti obuvnictví.

Společnost Z-Style CZ a.s. vyvinula a distribuuje pracovní a bezpečnostní obuv vlastních značek BENNON a ADAMANT, které svou kvalitou a šíří sortimentu reflektují aktuální situaci na trhu ochranných pracovních pomůcek. Nabídka společnosti zahrnuje i trekovou a volnočasovou obuv. Posláním společnosti Z-Style CZ a.s. je dodávat zákazníkům pracovní, bezpečnostní a volnočasovou obuv vyráběnou s využitím moderních materiálů a technologií, která zajistí uživatelům nezbytnou ochranu a komfort při nošení a která zároveň respektuje jejich cenové požadavky.


BOTY BEDA s.r.o., Židlochovice

Výrobek: Dětská usňová vycházková obuv
Vzory: MB 0004, MB 0005, MB 0009, MB 0012, MB 0013, MB 0016, 

060754CK, 060054CKH

Výrobní program společnosti BOTY BEDA s.r.o. působí na českém trhu od roku 2002. Firma navázala na tradiční Českou výrobu domácí obuvi, která měla a má v obuvnickém průmyslu vždy svoje místo. Dnes se společnost BOTY BEDA s.r.o. se řadí mezi nejznámější České výrobce dětské usňové vycházkové a domácí obuvi. V současné době jsou výrobní kapacity firmy cca 300 -700 párů denně. Firma zaměstnává 25 zaměstnanců. Veškeré výrobní operace jsou prováděny v rámci firmy. Kvalita dětské vycházkové a domácí obuvi je doložena certifikáty jakosti a zdravotní nezávadnosti, pro dětskou obuv je to značka „ŽIRAFA“. Výrobky jsou certifikovány akreditovanou zkušebnou ITC a.s. Zlín. Obuv je zhotovována výhradně z kvalitních přírodních materiálů, především bavlny a kůže. Veškeré použité 3 materiály mají certifikáty špičkové jakosti. Obuv respektuje zásady zdravého vývoje dětských nohou.

Pegres obuv s.r.o., Havířov

Výrobek: Dětská usňová obuv
Vzory: 1403, 1402, 1201, 1200, 1090

Firma PEGRES obuv s.r.o. vyrábí dětskou celokoženou vycházkovou obuv a dále dětskou, dámskou a pánskou domácí obuv. Patří mezi významnější výrobce tohoto sortimentu v České republice, a to jak vyráběným sortimentem, tak množstvím produkce. Její výrobky směřují hlavně na vnitřní trh. Letos firma rozšířila nabídku dětské obuvi o nové vzory. O kvalitě a zdravotní nezávadnosti výrobků firmy Pegres obuv s.r.o. svědčí i skutečnost, že firma má oprávnění používat značku „Žirafa – zdravotně nezávadná obuv“ již mnoho let a byla jednou z prvních firem, která tuto značku díky kvalitě svých výrobků získala.

Slavnostní předávání proběhne v sobotu dne 19. 8. 2017 v 15.00 hod. v pavilonu V na brněnském výstavišti v prostorách Kabo – fóra a jste na něj co nejsrdečněji zváni!