Bezpečně na STYL a KABO

STYL a KABO jsou umístěny v pavilonu P, který umožňuje realizovat opatření při dodržení aktuálních hygienických podmínek, které vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví. Tento pavilon svou rozlohou a umístěním v areálu umožňuje dodržení těchto opatření dokonce ve větší míře, než je to možné například v obchodních centrech nebo supermarketech.


STYL a KABO
jsou umístěny v pavilonu P, který umožňuje realizovat opatření při dodržení aktuálních hygienických podmínek, které vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví. Tento pavilon svou rozlohou a umístěním v areálu umožňuje dodržení těchto opatření dokonce ve větší míře, než je to možné například v obchodních centrech nebo supermarketech.

Pavilon P má parametry otevřeného prostoru

 • Celková plocha pavilonu přesahuje 15 tisíc čtverečních metrů, stropní konstrukce se nachází ve výšce 12 metrů. Pavilon je vybaven nejmodernější vzduchotechnikou, počítá se také s větráním vraty.
 • Cirkulace vzduchu v pavilonu spíše odpovídá zastřešenému venkovnímu prostoru než uzavřenému objektu.
 • Šířka uliček mezi stánky je až 6,5 m

 

Příjezd a příchod na veletrh

Do prostoru konání STYL a KABO je možné přijet zcela bez kontaktu s vnějším prostředím, parkování je zajištěno uvnitř výstaviště. Parkování mezi branou č. 9 a pavilonem P je pro všechny návštěvníky i vystavovatele bezplatné. Odbavení návštěvníků i vystavovatelů v pavilonu je organizováno tak, aby došlo k co nejmenšímu počtu kontaktů s personálem.

 

Hygienická opatření

Vstup do výstavní části haly P je přes automatizované turnikety (snímání kódů z klubových karet STYL a KABO). Pomocí těchto automatizovaných turniketů budeme kontrolovat, aby počet osob v pavilonu nepřekročil v daný časový okamžik hranici stanovenou hygienickými předpisy. Řízenou regulací návštěvnosti zajistíme, aby se v průběhu celého dne mohlo obchodních dnů zúčastnit více osob.

 • Každá osoba pohybující se v pavilonu P je povinna mít nasazenou roušku (viz aktuální vládní nařízení) – tj. vystavovatelé, návštěvníci nebo zaměstnanci BVV. Návštěvník bez roušky nebude do prostoru vpuštěn. Pokud návštěvník zapomene svou roušku, může si ji ve foyer pavilonu P na pokladně zakoupit.
 • K dispozici budou v pavilonu P zdarma i jednorázové rukavice.
 • Na viditelných místech budou rozmístěny informace, které připomenou nejdůležitější hygienická opatření pro návštěvníky.

Dezinfekce

 • Dezinfekce celého prostoru haly P před zahájením akce
 • Průběžná dezinfekce v průběhu akce: kliky, madla, toalety včetně splachovadel a všechna další místa, při kterých dochází k dotyku rukou
 • Personálu Veletrhů Brno bude denně měřena tělesná teplota.
 • Ve stravovacích zařízeních dodržíme všechna opatření, která jsou předepsána pro restaurace.
 • Umístění 12 ks mobilních hygienických stanic pro dezinfekci rukou nebo předmětů v celé hale P

Vzhledem k tomu, že STYL a KABO jsou kontraktačními obchodními dny a s hromadnou akcí nemají nic společného, jejich návštěva je bezpečnější než návštěva obchodního centra, hobby marketu nebo použití hromadné dopravy

Všichni účastníci jsou povinni řídit se v době konání STYL a KABO aktuálně platnými nařízeními a doporučeními, která budou nařízena či doporučena orgány státní správy – zejména Ministerstvem zdravotnictví ČR a jeho prostřednictvím též Krajskou hygienickou stanicí ČR v Brně, resp. dalšími příslušnými orgány či institucemi.