Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

 

Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod

Prodej

Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 52,4 mld. Kč. Z toho 45,4 mld. Kč v textilním sektoru a 7,0 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 2,4 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 1,4 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 9,7 %.

Další informace v příloze:

Datum: 18.2.2016 12:30:00