STYL
17.-19.2. 2023

60. B2B veletrh módy STYL

KABO
17.-19.2. 2023

60. B2B veletrh obuvi a koženého zboží KABO

Nové certifikáty Česká kvalita a Žirafa na veletrhu KABO 2018

 

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je majitelem ochranné známky „Žirafa“ – Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě, která se již tradičně předává při veletrzích módy Styl a Kabo. Značka „Žirafy“ je kvalitní a zdravotně nezávadné dětské obuvi propůjčována od roku 1997. Značka „Žirafa“ si získala za tuto dobu velkou důvěru u spotřebitelů a neustále posiluje svou pozici na českém trhu.

Hodnocení obuvi se provádí v Komisi zdravotně nezávadného obouvání a v nezávislé zkušebně podle stanovené technické specifikace. Značka „Žirafy“ je obuvnickým firmám propůjčována na dětskou obuv pouze tehdy, pokud je obuv tzv. „dobrovolně certifikována“.

U obuvi se provádějí jednak hygienické atesty použitých materiálů, dále je obuv podrobena hodnocení z hlediska svého střihu a zdravotně nezávadné konstrukce, přičemž toto hodnocení provádí lékař-ortoped. Testovány jsou i kvalitativní parametry obuvi a je hodnocena také bezpečnost obuvi při používání. Tzn., že na obuvi nesmí být např. žádné ostré ozdoby nebo přezky, o které by se dítě mohlo poranit. Posuzováno je rovněž zajištění stálé kvality ve výrobě. Značka „Žirafy“ je tedy jasným signálem pro rodiče dětí, že obuv je zdravotně nezávadná a bezpečná.

Značka „Žirafy“ byla do vládního programu „Česká kvalita“, který propaguje a podporuje kvalitní výrobky a služby a je součástí Národní politiky kvality, přijata jako jedna z prvních značek již v roce 2003. Dá se říci, že značka se stala jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších značek kvality u spotřebitelů. Spotřebitelé jsou si stále více vědomi rizika poškození dětských nohou, pokud nakupují nekvalitní dětskou obuv. Značka je jasným signálem pro rodiče dětí, že zakoupené obuvi mohou důvěřovat.

Také letos byla předána nová ocenění firmám, které se seriózně a dlouhodobě zabývají kvalitou dětské obuvi a tuto si nechávají ověřit v systému tzv. dobrovolné certifikace. Péče o nadstandardní kvalitu je prostoupena vždy celou firemní filozofií a dětská obuv je ve firmách navrhována a vyráběna s náležitou péčí a láskou.

Slavnostní předávání proběhne v sobotu dne 18. 8. 2018 v 15.00 hod. v pavilonu F brněnského výstaviště v prostorách Kabo – lounge. Certifikáty firmám předají Miroslav Bísek – prezident České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) a PhDr. Vlasta Mayerová – tajemnice ČOKA.

Oprávnění používat značky „Žirafa“, „Česká kvalita“ a nové certifikáty získaly od minulého veletrhu KABO, (tj. od února 2018) 3 firmy: HP Čechtín s.r.o., JONAP – výroba obuvi s.r.o. a PEGRES obuv s.r.o..


HP Čechtín s.r.o.

Za výrobky: dětská domácí textilní obuv
Vzory:
000708 -sk.0, 1

Firma HP Čechtín s.r.o. je soukromá firma s více než 20-ti letou tradicí se specializací na dětskou domácí obuv ze 100% bavlny a ze 100% přírodních materiálů. Veškerá vyráběná obuv je certifikována. Firma založila svou filosofii na podpoře zdravého obouvání, historicky ověřené kvalitě české domácí obuvi. A tato filosofie firmu zavazuje k dalšímu rozvoji. Většina produkce směřuje na tuzemských trh a firma HP Čechtín děkuje a velmi si váží stálé důvěry a přízně svých zákazníků.


JONAP - výroba obuvi s.r.o.

Za výrobky: dětská domácí obuv - vzory: 0101, 0201, 0301, 0401 a dětská letní usňová vycházková obuv - vzor: 009

Firma JONAP - výroba obuvi s.r.o. vznikla v roce 1992, zprvu také jako fyzická osoba Josef Píšek – JONAP. V roce 2012 byla provedena transformace firmy na spol. s r.o. Firma má dlouholeté zkušenosti zejména ve výrobě domácí obuvi a šití svrškových dílů obuvi. Od roku 1998 byla její hlavní činností výroba dětské domácí obuvi. Tuto obuv je firma schopná dodávat do obchodů a skladů v úplném dětském velikostním sortimentu, ale také i pouze po jednotlivých číslech, v pestré škále barev, v prvotřídní kvalitě a v příznivých cenách.

V roce 2008 firma rozšířila výrobu o dětskou usňovou obuv, kterou vyrábí podle zásad zdravotní nezávadnosti. V roce 2011 si firma nechala nadstandardně hodnotit celou kolekci dětské vycházkové obuvi a nyní provádí pravidelné recertifikace této kolekce a postupně doplňuje základní kolekci o další nové certifikované vzory.


PEGRES obuv s.r.o.

Za výrobky: Obuv usňová dětská vycházková celoroční, zimní a dětské capáčky.
vzory:
1100, 1101, 1102, 1301, 1400, 1401, 1700, 1702, 1704, 1092, 1093

Firma PEGRES obuv s.r.o. patří dnes již mezi tradiční a významné výrobce dětské obuvi v České republice. Firma se zprvu zabývala pouze výrobou domácí obuvi, avšak později přešla i na výrobu kvalitní dětské vycházkové obuvi. Dětskou obuv si firma nechává nadstandardně hodnotit a certifikovat již od roku 2001. Firma Pegres s.r.o. získala nové certifikáty na nové modely dětské usňové celoroční a zimní vycházkové obuvi, ale i na dětskou capáčkovou obuv.


Všem oceněným firmám blahopřejeme a přejeme jim mnoho spokojených odběratelů i konečných spotřebitelů!

Datum: 16.8.2018 15:30:00