STYL a KABO přinesly do kontraktace módního zboží potřebný řád


Obchodní dny STYL a KABO za sebou mají už čtvrtstoletí spolupráce s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací. O uplynulých pětadvaceti letech i současnosti jsme si povídali s PhDr. Vlastou Mayerovou, tajemnicí asociace.

PhDr. Vlasta Mayerová, tajemnice asociace ČOKAMůžeme zavzpomínat na vznik ČOKA?

ČOKA vznikla v roce 1994 a byla založena na veletrzích STYL a KABO. Iniciátorem vzniku byl pan Mlejnek ze společnosti STIVAL. Hned od počátku spolupráce mezi Veletrhy Brno a asociací jsme se dohodli, že z výstavních akcí budeme podporovat pouze STYL a KABO. V této spolupráci proběhlo už 50 ročníků.

Jak hodnotíte letošní rok?

Letošní rok byl hektický a výjimečný, únorový ročník téměř uzavíral předkoronavirovou éru. I když je aktuální ročník trochu menší, jsme rádi, že se vůbec mohl realizovat. Hodně tradičních vystavovatelů prodává zahraniční zboží, například, italské, portugalské nebo španělské. V těchto státech je teď situace složitější a nové kolekce budou k dispozici až koncem září. V důsledku pandemie chybějí i materiály a polotovary. Jednoduše je vše zpožděné a mnozí by neměli co vystavovat. To je hlavní důvod, proč zde některé firmy nejsou. Řada evropských veletrhů byla zrušena, STYL a KABO jsou jednou z mála příležitostí ke kontraktaci.

Dalo by se tedy říct, že Obchodní dny STYL a KABO jsou výjimečnou obchodní příležitostí?

Nejen výjimečnou, ale i bezpečnou. Na kontraktačních akcích například v hotelích s malými salonky je větší koncentrace lidí, na výstavišti díky prostoru a hygienickým opatřením nemusejí mít návštěvníci skutečně žádné obavy.

Jak pomáhají Obchodní dny STYL a KABO členům ČOKA?

V devadesátých letech vznikala řada kontraktačních akcí, prakticky na každý den připadaly dvě. Firmy byly nuceny tyto akce objíždět a náklady byly obrovské. Pro nás bylo tedy jednodušší mít dvě kontraktační akce za rok, kde se představí aktuální kolekce i kolekce pro následující sezónu. Důležitý je také termín, teď se obchodníci seznamují s kolekcemi na jaro a léto příštího roku. V módě musíme pracovat s velkým předstihem. Pracujeme samozřejmě i se zpětnou vazbou od zákazníků, pokud není o konkrétní model dostatečný zájem, je možné, že se ani nebude vyrábět.

Jak vnímáte skutečnost, že veletrhy jsou zařazeny mezi hromadné akce stejně jako koncerty nebo sportovní utkání? Podle našeho názoru se veletrh podobá spíše obchodnímu centru.

STYL a KABO bych ani k obchodnímu centru nepřirovnávala. Sem přichází velmi omezené množství odborníků, riziko nákazy je u B2B akcí velmi malé. K obchodnímu centru se dají přirovnat spíše veletrhy, na které má přístup široká veřejnost, ale těch je na brněnském výstavišti určitě menšina. V halách jsou navíc vysoké stropy a lidé přicházejí a odcházejí průběžně. Na výstavišti se zkrátka cítíme bezpečně a omezení B2B akcí je příliš přísné.

 

Datum: 22.8.2020 16:22:00