YOUNG DESIGN

 

Expozice YOUNG DESIGN představí návštěvníkům veletrhu STYL vítězné modely studentů středních škol ze soutěží Mladý módní tvůrce (CZ) a Mladý návrhár Púchov (SK).

Soutěž Mladý módní tvůrce ČR je určena pro žáky oděvních a textilních škol a koná se v Jihlavě. V roce 2014 se konal již 26. ročník této soutěže. Zúčastnilo se celkem 313 soutěžících. V hodnotitelských komisích zasedli významní odborníci např. Tatiana Kovaříková, Iveta Řádková, Jaroslava Sedláčková a další. Studenti soutěžili v 7 soutěžních kategoriích: volná mladá móda, vesmír, tonak, sportovní oděvy a prádlo, oděv trochu jinak, oděvní doplňky a společenské šaty. Celkem studentky předvedly 247 jednotlivých modelů.

Obdobou Mladého módního tvůrce je celoslovenská soutěž s názvem Módny návrhár. Je určena také mladým módním tvůrcům a jejím smyslem je neustále podněcování mladých lidí k umělecké autorské tvorbě, konfrontováním s konkurencí, obohacování tvůrčí činnosti a následná pomoc a inspirace pro uplatnění v praxi. Soutěž je pokračováním soutěže Zlatá Fatima junior, po jejímž zániku vzniklo vakuum v soutěžení mladých středoškolských a vysokoškolských studentů v rámci Slovenska. Koná se pod záštitou rektora Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka. Zapojují se i oděvní designéři z České republiky.

Video ze soutěže Módny návrhár naleznete zde.

Kolekce VÁŠEŇ KŘIVKY V PROMĚNÁCH. Autorky: Eliška Bryndová, Dana Grajcarová, Monika Svobodová, studentky 2. ročníku SPŠT Liberec. Kolekce obdržela 1. místo v soutěži Mladý módní tvůrce – Jihlava - ČR – kategorie Volná mladá móda

Kolekce DIAMOND MIND. Autorky: Kateřina Holubová, Vanesa Kalejová, Eliška Laníková, Lucie Makanová, Anna Sanetrníková, studentky 2. ročníku SPŠT Liberec. Kolekce obdržela 2. místo v soutěži Mladý módný návrhár – Ružomberok – Slovensko


Představení Fakulty průmyslových technologií se sídlem v Púchově
Fakulta průmyslových technologií se sídlem v Púchově (dále FPT) svým zaměřením představuje unikát ve výchově odborníků v oblasti kovových, ale zejména nekovových materiálů - gumy, silikátových materiálů a textilu. Vznik fakulty iniciovala výrobní sféra regionu Púchova, který je jednou z nejprůmyslovějších oblastí Slovenska s koncentrací strojírenského, gumárenského, sklářského, textilního a automobilového průmyslu. Deficit v zajišťování lidských zdrojů ve zmíněných odborných oblastech měla vyplnit přípravou odborníků právě Fakulta průmyslových technologií, která začala svou výchovně vzdělávací činnost 10. září 1996 ve svazku Žilinské univerzity v Žilině. Důležitou událostí pro další existenci fakulty byla akreditace, kterou fakulta získala v květnu 1997 pro inženýrské studium v oboru materiálové inženýrství. 1. prosince 1997 se součástí Fakulty průmyslových technologií stalo i detašované pracoviště, současná Katedra průmyslového designu v Ružomberku.

Prioritou FPT od jejího založení je úzká spolupráce s průmyslovou praxí, kterou fakulta neustále rozvíjí. V rámci této spolupráce se řeší projekty pro potřeby výrobních podniků, přičemž každý docent a profesor fakulty je odpovědným řešitelem alespoň jednoho projektu. Témata všech diplomových prací se zadávají na základě požadavků z podnikatelské praxe. Vedoucími, resp. konzultanty diplomových a bakalářských prací jsou i někteří odborníci z výrobních podniků a výzkumných ústavů, čímž se vytváří záruka praktické realizace výsledků absolventských prací a vznikají výborné předpoklady uplatnění absolventů fakulty v podnikatelské sféře.

Fakulta průmyslových technologií jako součást Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně se sídlem v Púchově po 15 -ti letech existence plní své poslání jako vysokoškolská instituce ve všech oblastech. Má prioritní místo ve struktuře Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka v Brně, stabilní postavení v rámci vysokého školství na Slovensku a už i významný mezinárodní kredit. Výborně obstála v procesu Komplexního akreditace, v němž obhájila akreditaci ve všech třech stupních VŠ studia (Bc., Ing., PhD.) A navíc, jako jediná z fakult AD má právo provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve studijním oboru 5.2 .26 materiály.

Kvalitu Fakulty průmyslových technologií potvrzuje i hodnocení nezávislé agentury ARRA, ve kterém se FPT každoročně umísťuje v řadě 24 hodnocených technických fakult ČR na předních místech. V letech 2007 - 2009 se umisťovala v první desítce technických fakult av roce 2010 FPT v hodnocení ARRA výrazně stoupla na 5. místo v celkovém hodnocení technických fakult, a navíc dosáhla nejvyšší hodnocení v doktorském studiu.

Fakulta je výjimečná především přímou vazbou na výrobní praxi a to jak přípravou odborníků pro její potřeby, tak i strukturou studia specializovanou v rámci akreditovaných studijních programů, čímž je plně kompatibilní s modely učení na předních univerzitách v zemích EU.

Představení Střední průmyslové školy textilní, Liberec
Střední průmyslová škola textilní, škola se 160letou historií a tradicí a jediná textilní škola v ČR s oborem Textilnictví, je od roku 2010 členem Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, která sdružuje cca 700 firem.

 • Škola organizuje mezinárodní soutěž "Oděv a textil" a sama se účastní českých i mezinárodních soutěžích mladých módních tvůrců, na nichž sklízí úspěchy se svými módními kolekcemi.
 • V rámci projektů EU škola čerpá finanční prostředky z evropských fondů na zvyšování moderní vybavenosti školy a na rozvoj lidských zdrojů.
 • Vzdělávání poskytuje ve dvou čtyřletých maturitních oborech Textilnictví a Oděvnictví. Po úspěšném složení maturitní zkoušky získávají žáci Europass, dokument o odborném vzdělávání uznávaný ve státech EU.
 • Škola navázala úzkou spolupráci se špičkovými textilními a oděvními firmami (Veba Broumov, Technolen Hlinsko, Juta Dvůr Králové, Mileta Hořice, VÚTS Liberec, RTK Horní Rokytnice, Martilla, s.r.o., Rieger Betten GmbH), v nichž žáci nacházejí pracovní uplatnění, a s vysokými školami: Technickou univerzitou Liberec, Fakultou textilní, VŠUP Praha, VŠCHT Praha.

ODĚVNICTVÍ - oděv, módní a marketingové poradenství
Jak umělecky a kreativně, tak i technicky zaměřený obor určený pro dívky a chlapce, kteří chtějí uplatnit svoji tvůrčí osobnost, estetické cítění, invenci, fantazii, výjimečnost, šikovnost v oblastech:

 • styling a design
 • navrhování (pret a porter, haute couture) a modelování oděvů
 • módní a obchodní poradenství zaměřené na oděvní trendy
 • management výroby a prodeje oděvů a doplňků
 • fashion marketing
 • konstrukce a modelování střihů
 • oděvní tvorba

Absolventi nacházejí uplatnění na pozicích návrhář oděvů a doplňků, módní redaktor, podnikatel ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem oděvů a doplňků, stylista, vizuál v obchodních centrech, manažer obchodu - nákup a prodej oděvních materiálů, výrobků a doplňků, pracovník na pozici administrativně technických oborů, oděvní technik v malých a středně velkých firmách

TEXTILNICTVÍ - bytové, oděvní a technické textilie
Technicky a kreativně zaměřený obor určený pro dívky i chlapce, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech:

 • technické textilie – netkané textilie, nanovlákna
 • počítačový design
 • bytový textil
 • poradenství v oblasti textilu
 • textilní technologie

Absolventi nacházejí uplatnění na nejrůznějších pozicích nejen v textilním, ale i v automobilovém a stavebním průmyslu, v zemědělství či zdravotnictví v České republice i v Evropské unii.

Datum: 17.2.2015 13:37:00