TECHAGRO
3.-7.4. 2022

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Letošní TECHAGRO bude rozšířeno o nové zemědělské technologie

<h2>Letošní TECHAGRO bude rozšířeno o nové zemědělské technologie</h2>

Příprava brněnských zemědělských a lesnických veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA intenzivně pokračuje. Ročník 2022 bude rozšířen o prezentaci nových zemědělských technologií, jeho součástí bude také konference zaměřená na udržitelné zemědělství.


Příprava brněnských zemědělských a lesnických veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA intenzivně pokračuje. Ročník 2022 bude rozšířen o prezentaci nových zemědělských technologií, jeho součástí bude také konference zaměřená na udržitelné zemědělství.

Na brněnské zemědělské a lesnické veletrhy je v polovině ledna přihlášeno zhruba 400 firem. Organizátoři jsou i po zkušenostech s pořádáním veletržních akcí na brněnském výstavišti na podzim 2021 přesvědčeni, že akce bude pro obor přínosem, neboť osobní kontakt a možnost vidět komplexní nabídku oboru lze zažít pouze na veletrzích TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA v Brně, které jsou často nazývány „svátkem zemědělců“. „Zemědělské a lesnické veletrhy v Brně byly vždy profesionální prezentací inovací, trendů a zajímavých exponátů a zásadním přínosem byl osobní kontakt. I v této složité době je důležité, aby vystavovatelé i návštěvníci nezapomínali na tyto hodnoty, aby využívali možnosti si tento svátek užít a pomalu se vrátit do života, jak ho známe z předcovidové doby. Věřím, že po vrácení německého veletrhu Agritechnica na jeho tradiční podzimní termín v příštím roce se tím správným startem do nové zemědělské sezóny v Evropě stanou právě letošní dubnové Techagro v Brně a analogické veletrhy FieraAgricola v březnu ve Veroně a FIMA v dubnu v Zaragoze,“ sdělil Dušan Benža, ředitel sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky.

Akce obsadí většinu areálu brněnského výstaviště, včetně přilehlých volných ploch i přesto, že někteří tradiční vystavovatelé se ročníku 2022 nezúčastní. Zemědělská technika bude zastoupena v plné šíři. Průběžně se na veletrh TECHAGRO přihlašují noví vystavovatelé, kteří v něm vidí dobrou příležitost k prezentaci po dvou letech, kdy se žádné podobně zaměřené veletrhy v Evropě nekonaly. „V současné době zaznamenáváme zájem vystavovatelů, kteří v prezentaci v dubnu vidí jako příležitost ukázat po dlouhé době své exponáty naživo. K účasti na veletrhu jsou přihlášeni i zahraniční vystavovatelé,  jsou naplánovány incomingové mise nákupčích ze zahraničí,“ okomentoval vývoj Jan Kuběna, obchodní ředitel Veletrhů Brno.

O veletrhy SILVA REGINA a BIOMASA je u vystavovatelů srovnatelný zájem jako v nejsilnějším ročníku 2018. Lesnický sektor je zastoupen v celém oborovém rozsahu. Na veletrhu BIOMASA je přihlášeno větší množství firem z oblasti výroby bioplynu. Přihlášeny jsou také instituce z oblasti zemědělství, lesnictví a myslivosti. 

Technologie pro zemědělství budoucnosti

Významným obohacením veletrhu TECHAGRO budou programy a expozice, které reagují na trendy prolínající se v současné době všemi obory lidské činnosti, především na požadavek šetrnosti k životnímu prostředí a snižování uhlíkové stopy. Ve spolupráci s vysokými školami se představí nové zemědělské postupy, zapojení digitálních technologií, precizní zemědělství a smart farming, neboť ani zemědělství neminou požadavky na snižování energetické náročnosti nebo snížení podílu lidské práce v zemědělské výrobě. Na tomto rozšíření v současné době pořadatelé intenzivně pracují a obohacená koncepce největšího středoevropského zemědělského veletrhu nepochybně zvýší atraktivitu pro návštěvníky, kteří své hospodaření chtějí úspěšně provést dalšími desetiletími.

Součástí veletrhu TECHAGRO bude také včelařská výstava spojená s prodejem potřeb pro včelaře a výrobků z včelích produktů, k této výstavě patří každoročně přednášky pro včelaře. Prodávat se budou také farmářské a regionální potraviny na expozici Agrární komory ČR. Připravuje se také exponátová soutěž GRAND PRIX.

V pondělí 4. dubna proběhne jako součást doprovodného programu veletrhu TECHAGRO odborná konference. Bude zaměřena především na trvale udržitelné zemědělství s důrazem na produkci.

Celý komplex akcí připravují organizátoři v souladu s podmínkami pro pořádání veletržních akcí, které se osvědčily v závěru minulého roku na řadě akcí.