Za pavilonem Z uvidí návštěvníci ukázky štěpkovačů, drtičů a strojů na manipulaci se sypkým dřevěným materiálem

 

BIOMASA představí v chodu velké množství strojů na zpracování dřevní hmoty. Konkrétní informace k obsahu veletrhu BIOMASA i k jeho doprovodnému programu nám přiblížil Stanislav Václavek, odborník na biomasu a ředitel firmy DŘEVO-PRODUKT SV.

Součástí výstavy BIOMASA budou opět i praktické ukázky technologií zpracování biomasy, co konkrétního bude za pavilonem Z k vidění?
Praktické venkovní ukázky najdou návštěvníci za pavilonem Z v ještě větší sestavě než tomu bylo v roce 2012. Firem, které se programu zúčastní, bude minimálně deset a jedná se o přední světové výrobce štěpkovačů, drtičů a techniky na nakládku a třídění sypkého dřevěného materiálu. Pro zájemce o nákup některé z těchto technologií to bude místo s vysokou koncentrací zástupců hlavních značek. Laická veřejnost vůbec netuší, že „něco takového“ vyrábí „něco na topení“. A to „něco takového“ je například štěpkovač, který umí vyrobit „něco na topení“ v množství 24 tun za hodinu. A „něco na topení“ je štěpka - nejlacinější palivo na trhu. Je super, že na veletrhu návštěvníci uvidí, co běžně nepotkají.

Expozice vystavovatelů budou letos na jednom místě, v pavilonu Z spolu s veletrhem Silva Regina. Myslíte si, že je to vhodné spojení?
Určitě je to v pořádku. Vystavovatelé z biomasy se samozřejmě prolínají více obory než jen lesnictvím. Nutno však říci, že lesnictví společně  se zemědělstvím jsou obory nejvíce spojené s tématem využívání biomasy pro energetické účely. Mnoho zemědělců je zároveň lesníků (starají se o les) nebo jsou myslivci. Takže i expozice vystavovatelů spojené se zemědělskou biomasou budou, dá se říci, v „domácím“ prostředí a atmosféře. Umístění je určitě vhodné.

Další významnou částí výstavy je přednáškové fórum, na jaké témata se zaměří v oblasti využívání lesní biomasy?
Přednášková témata volíme taková, u kterých cítíme, že je po nich aktuálně poptávka. Nosnými tématy jsou pro tento ročník Využívání energie dřevní hmoty, Bioplyn, Biogenní motorová paliva, Koloběh hmoty, živin a energie.

Osobně se věnuji přípravě přednášek na téma Využívání energie dřevní hmoty. Zde bych chtěl srdečně pozvat všechny, koho zajímají témata „těžební zbytky v lese“, „palivové dřevo“, dřevěné a rostlinné pelety“, „kotle na dřevo, pelety, štěpku“, „ekonomika topení se dřevem“, „stroje na výrobu štěpky, polen“, „rychle rostoucí dřeviny“ atd. Program přednášek bude vyvěšen na webových stránkách BVV.

Cílem přednášek je posunout informace o biomase mezi lidi dál. Jako příklad osvěty je informace ke štěpce. Lidé žijí v představě, že ten, kdo topí štěpkou, potřebuje „hromady“ štěpky a tady již vzniká negativní bariera. Když se však dozví, že např. na kotel 70 KW potřebuje  na sezonu 30 tun štěpky, tak je překvapen, o jak malé množství se jedná a tento objem si již umí představit (v surovém nenaštěpkovaném dřevu je to jeden až dva kamiony dřeva).

Vaším oborem je lesní biomasa, jak vidíte potenciál rozvoje využívání obnovitelných zdrojů z lesa v českém prostředí? (Jsme na začátku a čeká nás mohutný rozvoj využívání tohoto zdroje nebo spíš jen nepatrný pozvolný nárůst).
V dnešní době se lesní biomasa využívá, ale vidím ještě velké rezervy pro její další rozvoj. Je důležité pochopit, že všechna dnešní paliva tvoří energetický mix a každé z nich má své klady a zápory a dle nich by mělo být ve společnosti uplatněno.

Jsem optimista a jsem přesvědčený, že všechno se nakonec usadí tak, aby to mělo svoji logiku. V českém prostředí se toho již s lesní biomasou mnoho vyzkoušelo, takže tvrdit, že jsme na začátku, by nebylo správné. Nicméně mnoho věcí se vyvíjí a biomasa více a více směřuje ke své regionální podstatě. Příroda ji rozdělila po celém našem území, abychom si ji mohli lidé v regionech rozumně spotřebovat. Fosilní paliva jako uhlí, ropa plyn nejsou roztroušeny jako biomasa, ale jsme tedy nuceni je přepravovat do míst spotřeby. Je přece nesmyslné přepravovat to, co je již „v místě spotřeby“(myšleno biomasu), nesmyslně někam jinam. Po ekonomické stránce takto toto palivo zatěžuje vícenáklady. V lesnictví tahle filozofie platí obzvláště, počítá se zde každá koruna. Lesní biomasa navíc dává lidem práci, je to surovina (palivo), které nemusíme dovážet ze zahraničí. Zároveň je nejlacinějším palivem na trhu a technologie pro ekologické získání energie z ní existují. Samozřejmě nutno dodat, že její množství má hranice.

Kdo je a bude hlavním spotřebitelem lesní biomasy, jsou to domácnosti, které si pořídí kotle na biomasu nebo spíš obce a regiony?
Spotřebiteli lesní biomasy jsou jak domácnost, tak obce a regiony. Jako příklad použití lesní biomasy lze uvést, že domácnosti jsou významnými spotřebiteli palivového dřeva, větší kotelny využívají štěpku. Rozšiřuje se také vytápění dřevěnými peletami, u kterých vidím hlavní uplatnění v domácnostech. Hodně topenišť v domácnostech je na ruční přikládání. Větší kotelny potřebují plně automatické kotle.

Datum: 16.1.2014 15:41:00