Bělorusko má zájem o investory a společné projekty

Dnešní Business den Běloruska potvrdil zájem Běloruské republiky i České republiky o rozvoj ekonomické spolupráce a investic, o budování společných podniků, hovořilo se také o rozšíření spolupráce mezi regiony. Představitelé Minské oblasti, která patří k nejrozvinutějším v zemi, prezentovali ekonomický a průmyslový potenciál oblasti i svoji připravenost navázat na již existující úspěšné česko-běloruské projekty, které se rozvíjí například v oblasti jaderné či vodní energetiky.

 

Dnešní Business den Běloruska potvrdil zájem Běloruské republiky i České republiky o rozvoj ekonomické spolupráce a investic, o budování společných podniků, hovořilo se také o rozšíření spolupráce mezi regiony. Představitelé Minské oblasti, která patří k nejrozvinutějším v zemi, prezentovali ekonomický a průmyslový potenciál oblasti i svoji připravenost navázat na již existující úspěšné česko-běloruské projekty, které se rozvíjí například v oblasti jaderné či vodní energetiky.

„Máme velké investiční možnosti, které chceme efektivně využívat. Zveme vás k návštěvě a rádi vám ukážeme to, co máme,“ řekl dnes Nikolaj Rogaščuk, místopředseda Minského oblastního výkonného výboru. Ten také uvedl, že v Minské oblasti se vyrábí více než 15 procent z celkové běloruské produkce a představil i významné lídry z řad běloruských firem, ať už z oblasti strojírenství, oděvního průmyslu nebo výroby lékařských přístrojů. Hovořil také o volné ekonomické zóně Minsk nebo čínsko-běloruském průmyslovém parku Velký kámen, ve kterém již nyní pracuje na čtyřicet investorů a který hodná do budoucna pojmout na stovku rezidentů a vytvořit na 70 000 pracovních míst. Krátce se Nikolaj Rogaščuk zmínil také o turistickém potenciálu regionu, ve kterém se nachází například památka UNESCO zámek Nesviž nebo oblast 103 jezer s největším jezerem Naroč a jedenácti lázeňskými místy.

Dnešní běloruský den, v pořadí již patnáctý, navštívila řada hostů v čele s náměstkem ministra zahraničních věcí Běloruska Jevgenijem Šestakovem. Ten potvrdil trvalý běloruský zájem o vazby s českými podniky i vědeckotechnickou sférou. Za zásadní směr označil realizaci společných projektů - jejich společné financování, společné investice a zainteresovanost všech, kdo na jedné straně instalují zařízení a sdílí know-how, a na straně druhé poskytují plochu, reklamní prostor a odbyt. Ocenil také práci již 10. bělorusko-české smíšené komise i letošní pozitivní vývoj obratu, který ve srovnání s minulým rokem vzrostl. Shodně s Eduardem Muřickým, náměstkem české ministryně průmyslu a obchodu, poukázal na výrazný rozvoj Běloruska v oblasti informačních technologií.

Eduard Muřický také ve svém vystoupení podtrhl serióznost v rámci obchodování s Běloruskem. „V naprosté většině se setkáváme s bezproblémovým průběhem obchodních případů – z tohoto pohledu je Bělorusko konzervativní, seriózní a přátelská země, v níž jsou podmínky pro podnikání trvalé, a to je pro obchod důležité,“ řekl náměstek ministryně.

Valerij Kurdjukov, velvyslanec Běloruska v České republice, označil MSV za dobrou platformu pro rozvoj vzájemných obchodních vztahů a ocenil i četné bilaterální návštěvy na vysoké úrovni, ke kterým došlo od roku 2014. „Kromě velkých projektů, které existují, bych chtěl věnovat pozornost i tomu, jak velký potenciál spočívá ve vzájemných vazbách různých regionů. Včera proběhlo první regionální business fórum, kdy se v Třebíči a Jihlavě setkali zástupci kraje Vysočina a Minské oblasti. Tuto praxi je třeba rozšiřovat, obě země se musí aktivně navštěvovat,“ řekl běloruský velvyslanec.

České ministerstvo zahraničí, jak zaznělo na vystoupení státního tajemníka Miloslava Staška, je připraveno podpořit vzájemné česko-běloruské vztahy v rámci projektů ekonomické diplomacie. „Bělorusko je významnou součástí východního prostoru, základ naší spolupráce spočívá v ekonomické oblasti. V Bělorusku máme čerstvě nového velvyslance a jeho úkolem je rozvoj ekonomické spolupráce a investic. V rámci ekonomické diplomacie jsme podpořili tři projekty z oblasti energetiky, strojírenství, zemědělství a potravinářství a další projekty připravujeme na příští rok.“