Konference Inteligentní výroba v digitální ekonomice

Zabýváte se průmyslovou výrobou a je pro Vás čím dál těžší udržet si konkurenceschopnost? Máte pocit, že produktivita práce ve Vašem podniku stagnuje? Nezvládáte plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků a celkově se přizpůsobovat současným tržním podmínkám?

 

Zabýváte se průmyslovou výrobou a je pro Vás čím dál těžší udržet si konkurenceschopnost? Máte pocit, že produktivita práce ve Vašem podniku stagnuje? Nezvládáte plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků a celkově se přizpůsobovat současným tržním podmínkám?

Zajímá Vás, jak si poradit s těmito problémy? Nebo se prostě jen zajímáte o současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace? Potom navštivte 19. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků s tématem Inteligentní výroba v digitální ekonomice.

Konference se koná ve středu 3. 10. 2018 od 8:30 do 18:00, v sále B Kongresového centra BVV, při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Účast na konferenci a její registrace je bezplatná, počet míst je však omezen. Více informací včetně bezplatné registrace najdete na webu konference: http://www.rep.fs.cvut.cz/konference/

Hlavním pořadatelem konference je Fakulta strojní ČVUT v Praze.

Nad konferencí převzali záštitu:

  • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – děkan Fakulty strojní, České vysoké učení technické v Praze
  • doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. – děkan Fakulty strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Partnery konference jsou:

  • Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni
  • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
  • Svaz strojírenské technologie
  • Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ
  • MM Průmyslové spektrum

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.