Co je problematika Smart Cities

2.12.2021

Obecně lze říci, že problematika Smart Cities se dotýká zavádění inovací a nových objevů do praxe samospráv ať již na poli technologií, procesů nebo znalostí.

Co je problematika Smart Cities