Veletrh jako účinný marketingový nástroj!

Vystavovatelé by neměli zapomínat, že veletrh je stále účinným marketingovým a obchodním nástrojem.

 

Vystavovatelé by neměli zapomínat, že veletrh je stále účinným marketingovým a obchodním nástrojem, díky kterému získají nové informace o trhu i o konkurenci, naleznou zde nové obchodní kontakty, mohou zde prezentovat svoje nové výrobky, značky a technologie. Navíc veletrh jakéhokoliv druhu je místem setkávání s obchodními partnery i místem, které velmi silně ovlivňuje obchodní rozhodování. Na rozdíl od internetu je veletrh prostředkem interaktivní marketingové komunikace, který podněcuje zájem konkrétního návštěvníka a potenciálního zákazníka o produkty a služby díky celému spektru vjemů – zážitky, emoce, vizuální působení, zvukové vjemy, přímý kontakt s produkty a osobní kontakt – k těmto atributům se po síti zákazník nikdy nedostane. I v internetové době prodává a kupuje člověk, nikoli firma. Když k těmto argumentům připočte vystavovatel ještě intenzivní, Veletrhy zdarma nabízenou mediální podporu před a v průběhu veletrhů, dostává se tak vystavovatel k nadstandardnímu propagačnímu nástroji, které by jej v rámci vlastní kampaně stál mnohonásobně více prostředků.

Spojení s Veletrhy Brno přináší obchodní úspěch!