Expozice ZKL na MSV Brno ve znamení tradiční kvality i technologických inovací

Již za několik dnů se znovu otevřou brány brněnského výstaviště při příležitosti 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je největší akcí svého druhu ve střední Evropě.

 

Již za několik dnů se znovu otevřou brány brněnského výstaviště při příležitosti 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je největší akcí svého druhu ve střední Evropě. V termínu od 29. 9. do 3. 10. tento průmyslový svátek navštíví bezmála stotisícovka návštěvníku a představí se zde více než 1.500 tuzemských i zahraničních vystavovatelů. Čestné místo má mezi domácími strojírenský koncern ZKL se sídlem v Brně, největší středoevropský výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek. Expozice ZKL se nachází v pavilónu F na stánku 076. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé novinky v čele s těsněnými soudečkovými ložisky generace NEW FORCE. 

ZKL se účastní veletrhů na místní i nadnárodní úrovni pravidelně. I když by se mohlo zdát, že tomuto způsobu prezentace v moderní době odzvonilo, opak je pravdou. „Mezinárodní strojírenský veletrh pro nás představuje atraktivní způsob prezentace našeho stávajícího portfolia valivých ložisek i zajímavých novinek. I když se většina našich obchodů realizuje na mezinárodní úrovni, vítáme možnost napřímo oslovit konečné uživatele a setkat se s tuzemskými obchodními partnery. Věříme, že na letošní veletrh dorazí v hojném počtu stejně, jako tomu bylo v předchozích ročnících“, říká Ing. Jiří Prášil, CSc., generální ředitel ZKL. 

Základem expozice ZKL je klasický sortiment, který je díky konstantnímu výzkumu a vývoji neustále rozšiřován. „Zlatým hřebem expozice je v letošním roce absolutní novinka, která byla nedávno úspěšně otestována v rámci pilotního projektu v Brazílii. Jedná se o těsněná soudečková ložiska vhodná především pro provozy, kde dochází ke zvýšenému znečištění či vlhkosti a ložiska se zde nadměrně opotřebovávají“, vysvětluje Ing. Jiří Prášil, CSc. „Díky speciální úpravě těsněním dochází k výraznému prodloužení životnosti součástek. Tento design navíc přináší další benefity, jako je snížení potřeby údržby, zvýšení spolehlivosti, úbytek spotřeby maziva, využití v prostorech, kde nelze aplikovat vnější těsnění nebo ekologickou šetrnost“, dodává. Tento výjimečný produkt se v rámci veletrhu zúčastní soutěže Zlatá medaile, ve které jsou mezinárodní odbornou porotou hodnoceny inovátorské výrobky napříč různými kategoriemi.

Součástí expozice jsou také 2 převodovky od společnosti ZŤS Sabinov. Jedna z nich je funkční a zákazníci si na ní mohou za provozu prohlédnout další novinku koncernu ZKL – Systém vzdálené diagnostiky. „Tento systém je určen pro nepřetržitý monitoring klíčových strojů, pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a způsobilého provozu výrobních zařízení“, vysvětluje generální ředitel. „V tomto konkrétním případě můžeme sledovat teplotu, vibrace, otáčky i další ukazatele. Tato inovace umožňuje plánovat servisní údržbu, minimalizovat ztráty způsobené neplánovanými odstávkami či zajistit vysokou kvalitu produktů v přesné výrobě. Oproti konvenčnímu pořízení diagnostiky, odpadají náklady na pořízení technologií, školení personálu a údržbu systému, o vše se totiž stará vlastní diagnostické oddělení ZKL“, uzavírá.

Své místo má v expozici i produkce dceřiného závodu ZKL Hanušovice. V jejím středu stojí mosazné klece a trubkový program pro chladící a brzdící soustavy, soustavy klimatizací a veškeré soustavy rozvádějící kapalná média. Kromě produktové stránky se návštěvníci mohou těšit také na představení doprovodných služeb a řešení na míru, která koncern odlišují od běžné konkurence.