WOODTEC
-> 2023

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Páteční WOOD-TEC zacílil na studenty odborných škol

 

Páteční program ve WOOD-TEC aréně byl určen především pro studenty odborných škol. V rámci „Dne odborného školství“ vystoupili zástupci dřevozpracujících a nábytkářských svazů, klastů a firem, kteří hovořili o dřevařském a nábytkářském průmyslu jakožto o perspektivních odvětvích z hlediska uplatnění mladých lidí. Jednotlivé studijní obory detailně představila Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, stejně tak jako zajímavý univerzitní stánek, vytvořený studenty Ateliéru designu nábytku.

V rámci programu zazněla řada zajímavých a do jisté míry alarmujících čísel. Předsedkyně Klastru českých nábytkářů Lucia Haraslínová připomněla, že na českém trhu ubylo 68 % absolventů – truhlářů a 85 % absolventů - čalouníků. Aktuálně v těchto profesích chybí v průměru 30 % zaměstnanců, přestože zájem o výrobu i export roste. Petr Pražan, ředitel Společenstva dřevozpracujících podniků v České republice, apeloval na studenty, aby měli o obor zájem. Připomněl, že dřevařské firmy stojí o aktivní studenty a vyzval je, aby nepodceňovali studium a v prvním zaměstnání se nebáli začínat na nižší pozici, na které si mohou „osahat“ jednotlivá pracoviště ve výrobě. Společenstvo zastupuje kolem stovky členských firem s 6500 zaměstnanci a obratem 12 miliard korun. Poté pozval Zdeněk Bezděk, předseda správní rady Svazu výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení, studenty k návštěvě výrobních firem v pavilonu V.

Alžběta Michnová připomněla tradici Dřevařské a lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně od roku 1919 a představila osm bakalářských studijních programů, které v současné době fakulta nabízí – jsou to Arboristika, Dřevařství, Krajinářství, Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, Lesnictví, Stavby na bázi dřeva, Nábytek a Design nábytku. Na fotografiích také ukázala zázemí pro výuku včetně studoven a laboratoří i prostředí pro praktickou výuku, k němuž patří více než 10 000 hektarů lesa v rámci školního lesního podniku „Masarykův les“. Fakulta umožňuje i výjezdy studentů do zahraničí a spolupracuje se 79 institucemi v 24 zemích světa, nejvíce ve Španělsku, Finsku, Německu nebo Velké Británii.

Proděkan fakulty Jaroslav Svoboda upozornil na modulární a vzdušný stánek Mendelovy univerzity v Brně, který vytvořili studenti Ateliéru designu nábytku. Výsledná realizace vyšla z vítězného návrhu, kdy se vybíralo z 14 prací tvůrčích dvojic. Návštěvníky stánku uprostřed pavilonu A2 upoutalo nejen řešení stánku, ve kterém samozřejmě hrálo hlavní roli dřevo, ale také 3D tiskárna, soutěž o ceny či studentské prototypy nábytku, které doputovaly na veletrh z nedávné výstavy v brněnském Místodržitelském paláci.

Datum: 3.11.2017 15:43:00