WOODTEC
-> 2023

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

WOOD-TEC 2013: Každý odborný veletrh má svá specifika

 

Na brněnském výstavišti se v říjnu letošního roku bude po dvou letech opět konat jeden z největších dřevařských veletrhů nejen v České republice, ale i v rámci nového prostoru Evropské unie - WOOD-TEC. Přípravy na veletrh jsou již v plném proudu a vystavovatelé i návštěvníci se mohou opět těšit na tento svátek všech milovníků dřeva, který si za dobu svého konání vybudoval pevnou pozici a tradici v rámci dřevařského a dřevozpracujícího oboru. Na průběh příprav, aktuální situaci, novinky, záměry a cíle jsme se zeptali nově jmenovaného ředitele veletrhu, pana Ing. Miloně Mlčáka.

Veletrh WOOD-TEC je v letošním roce „nováčkem“ ve Vašem portfoliu veletrhů, které máte na starosti. Je rozdíl připravovat jednotlivé veletrhy?
Samozřejmě, že v přípravě každého veletrhu jsou určité postupy shodné  a přesně dané. Jedná se zejména o přípravu interních podkladů a procesů. Na druhou stranu má každý veletrh svá specifika, která vyplývají z daného oboru a tím pádem se dostáváme ke zcela odlišným zákazníkům, obchodním partnerům a odborným institucím, svazům a médiím. Z toho vyplývají odlišné přístupy k jednotlivým vystavovatelům a odborným návštěvníkům, odlišný způsob komunikace, spolupráce a navazování vztahů. Jiný obchodní přístup, strategii, oslovení a komunikaci zvolíte pro klienta, který se chystá zúčastnit veletrhu cestovního ruchu a jiný zase pro vystavovatele dřevařského veletrhu. V tom je právě naše  práce velmi pestrá a zajímavá a vyžaduje vysokou míru empatie a kreativity.

Jak vnímáte prozatím průběh příprav na veletrh WOOD-TEC? Je něco co Vás mile překvapilo?
Tak v současné době jsme ve stádiu finalizace účasti klíčových partnerů na veletrhu. Propagace veletrhu v odborných médiích je v plném proudu.  Těší mě, že společnosti a firmy v dřevařském průmyslu jsou příznivě nakloněné účasti i v letošním roce. Je to odrazem historicky dobrých vzájemných obchodních vztahů a spokojenosti s kvalitou veletrhu z předchozích let. Je znát, že jsou zvyklí jednat na rovinu a přímo a mají jasno v marketingové strategii.

Vnímáte to tedy tak, že je třeba mít přehled o každém jednotlivém oboru veletrhu, který připravujete? Co je potřeba o oboru vědět?
Za dobu svého působení u společnosti Veletrhy Brno jsem byl součástí týmu, který připravoval řadu veletrhů z různých oborů a jsem toho názoru, že pokud člověk má na starosti takovýto odborný veletrh, je třeba znát alespoň základní informace z oboru. S oblibou zde na výstavišti říkáme, že veletrh je zrcadlem jednotlivých oborů, protože tak jak se daří oboru, daří se i veletrhu. WOOD-TEC je pro mě novým veletrhem a proto je mým úkolem získat maximum informací o trhu, firmách a společnostech, svazech a institucích tak, abych mohl efektivně reagovat na potřeby našich klientů. Veletrh je nástroj, který má podpořit obchod, budování obchodních vztahů, image firmy a pomoci získat nové obchodní kontakty.

Kde získáváte potřebné informace?
Jak již jsem zmínil, tak je to především od našich klíčových partnerů, svazů a  asociací a v neposlední řadě přímo od jednotlivých vystavovatelů. I když je WOOD-TEC veletrh, který se koná jednou za dva roky, vždy se snažíme komunikovat s našimi vystavovateli i v průběhu roku, kdy se veletrh nekoná. To je pak relativně čas a možnost, ať již individuálně či kolektivně, dotazovat naše vystavovatele a získávat tak nejen reakce na jejich účast na posledním veletrhu, ale právě i informace vývoji oboru a nových trendech.   

Jaká je tedy současná situace na trhu s dřevozpracujícím průmyslem?
Současná situace se vyvíjí v každé oblasti trochu jinak. Investice firem do koupit strojů a nástrojů se začínají pomalinku obnovovat a tím pádem strojařské a nástrojářské firmy zaznamenaly mírný nárůst zakázek oproti roku 2011. Naopak  v malých a středních pilařských provozech, kde je obchod plně závislý a navázaný na stavební průmysl a stavebnictví, máme informace spíše negativního charakteru. 

Lze předpokládat, že se to nějak odrazí na letošním veletrhu?
Bezesporu ano a to jak v rozsahu veletrhu, tak i v tématickém zaměření odborného doprovodného programu. Zatím je předčasné vyvozovat jakékoliv závěry. Konkrétnější informace budeme mít k datu oficiální uzávěrky přihlášek (31.5.2013)  

Datum: 31.1.2013 8:51:00